Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

ParusMajor
''Tragedią życia nie jest śmierć, ale to czemu pozwalamy umrzeć w sobie, kiedy żyjemy''
— Norman Cousins

November 02 2018

ParusMajor
8435 b519 500
Reposted fromMonachomachia Monachomachia

November 01 2018

ParusMajor
Ja wierzę, że miłość jest performatywna, czyli de facto nieważne jest, co mówimy, nieważne jest nawet, co myślimy. Ważne jest, co robimy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz

October 30 2018

ParusMajor
6277 5fa0 500
Reposted fromLane Lane

October 28 2018

ParusMajor
4046 4808
Reposted frompsychosis psychosis

October 22 2018

ParusMajor
5608 925d
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianezavisan nezavisan

October 21 2018

ParusMajor
6145 bbf8 500
ParusMajor

October 15 2018

ParusMajor
Reposted fromFlau Flau

October 14 2018

ParusMajor
Reposted fromFlau Flau
ParusMajor
2726 e976
Reposted fromhare hare

October 11 2018

ParusMajor
Reposted fromurban-cities urban-cities
ParusMajor
1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju

October 05 2018

ParusMajor
6852 f633
Reposted fromwishnia wishnia

October 02 2018

ParusMajor
6872 f44e
J. A.
ParusMajor
Ale to, co w sobie tłumisz, tylko cię osłabia.
— Penelope Douglas

October 01 2018

ParusMajor
4408 5b5f
Reposted fromsoSad soSad

September 28 2018

ParusMajor
ParusMajor
Drażnisz mnie
Boję się do Ciebie odzywać
Twoja postawa zgrzyta i tnie.

A gdzieś w głębi marzę, by umieć znów przegadać z Tobą całą noc...
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr
ParusMajor
Czemu tak strasznie siedzi w głowie to, na co nie mam żadnego wpływu?
— z cyklu: sam na sam ze sobą samą.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl