Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

ParusMajor
ParusMajor
Psychoterapia obnaża to, co fałsz stara się ukryć. Już Platon mówił, że wiedza jest pokarmem duszy - kłamstwa są dla niej trucizną. Żadne łgarstwo nikogo nie uleczyło, czy to w trakcie terapii, czy po prostu w związku międzyludzkim, choćby nie wiem jak było pokryte słodyczą. Warto więc usłyszeć od innych prawdę, która przypomni nam, kim jesteśmy, kim przestaliśmy być i kogo chcemy w sobie odnaleźć.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.

August 28 2019

ParusMajor
0929 edb3 500

August 20 2019

ParusMajor

August 08 2019

ParusMajor
3227 0d90 500

August 03 2019

ParusMajor
Czuję gorycz - wybacz mi. Przywlókłbym swoje dupsko pod Twój balkon, ale nie napiszę serenady, bo nie odda tego co czuję. Nic tego nie wyrazi. Czuję taki skomplikowany ból, że zwykła tabletka nie pomoże. Zwykła kobieta mi nie pomoże. Tylko Ty. Co z tego, że mój fiut znowu jest wolny, serce też. Ale bije za wolno, by kogoś pokochać. Kiedyś myślałem, że to wada wrodzona. Nie wyobrażam sobie, że mogę pokochać inną. Niby o Tobie nie myślę. Niby jestem szczęśliwy i mam wszystko gdzieś. Ty znasz mnie, wiesz kim jestem i dlaczego tak to wygląda. Albo nie wygląda. Żadna nie jest taka, jak Ty, żadna nie pachnie tak jak Ty. Żadna nie jest Tobą.
Jedna miała tylko tak na imię, tak jak Ty.
Też nie była Tobą.
Zawsze czuliśmy do siebie więcej, później - najwięcej. Nikogo nie kochałaś tak, jak mnie, ja nikogo nie zawiodłem tak, jak Ciebie. Czuję obnażony z bólu wstyd. Gdybym wiedział, że jeszcze mogę coś zmienić, chociażby siebie. Nie napiszesz mi, ale czuję, że masz już innego. On czuje to, co ja czułem - zaszczyt. Że mogłem spacerować obok Ciebie, za rękę z Tobą.
Czuję, że nigdy tego nie zepsuje i będziesz mówiła do niego “mężu”. Czuję, że jest na moim miejscu. Bo ja nadal wiem, że mnie kochasz.
Tak jak ja Ciebie.
Autor, kiedyś mąż
— Żurnalista.pl
ParusMajor

July 29 2019

ParusMajor
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano

July 23 2019

ParusMajor
ParusMajor
7740 df42 500
Poznań, Garbary

July 17 2019

ParusMajor
2217 75e4 500
Reposted fromyikes yikes

July 15 2019

ParusMajor
7409 a586

July 05 2019

ParusMajor
3115 751f
Reposted fromkarsina karsina

June 29 2019

ParusMajor
7246 009e
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen

June 27 2019

ParusMajor

June 20 2019

ParusMajor
9465 12b6 500
Lublin - miasto poezji
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix

June 19 2019

ParusMajor
8960 aec5
Reposted fromteijakool teijakool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl