Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

ParusMajor
1915 a546 500
Reposted fromprzegrany przegrany
ParusMajor
1915 a546 500
Reposted fromprzegrany przegrany
ParusMajor
Przychodzi taki dzień w życiu, że człowiek nie chce już dalej udowadniać innym ludziom swojej wartości. 
Ci co zobaczyli, to wiedzą, Ci co nie, to już nie zobaczą. 
Szkoda czasu na dowody.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ParusMajor
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
ParusMajor
9290 77f1 500

Skiturowcy w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.

fot. Kinga Stachura

Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

November 11 2019

ParusMajor
8884 c327 500
Reposted fromteijakool teijakool
ParusMajor
0259 debb 500
Reposted fromWolfGuy WolfGuy
ParusMajor
2157 00f9 500
Reposted fromeffic effic
ParusMajor
5598 6b3d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio

November 04 2019

ParusMajor
1906 4e0e 500
Reposted fromNocephya Nocephya

October 29 2019

ParusMajor
7924 1a85 500
Reposted fromaleander aleander

October 28 2019

ParusMajor
ParusMajor
Czuję na plecach mrowiące spojrzenia
Od stóp do głów dreszcz mnie przebiega
Z obawą napinam mięśnie, potulnie zginam grzbiet

Własnymi myślami staram się powstrzymać lęk
Na głowie staję, robię wszystko, aby to
Pozbierać

Nie wiem co będzie, nie wiem co robić mam
Pęka serce, narządy wyłączam

W gąszczu wymagań, żądań, pretensji
Roszczeń bez podstaw, dyspozycji
Znajduję się w martwym punkcie wśród bezczelnych min

Ktoś gwiżdże w oddali, bębni palcem prosto w stół
Panika doprowadza do utraty tchu
Zamieram

Nie wiem co będzie, nie wiem co robić mam
Pęka serce, narządy wyłączam

Jestem, a trochę mnie nie ma
Bo wszystko w życiu to tylko złudzenia
Jestem, a trochę mnie nie ma
— Tęskno - "Mięsień"

October 24 2019

ParusMajor
ParusMajor
6749 1629

October 17 2019

ParusMajor
2157 dabc
ParusMajor
2918 482c 500

October 08 2019

ParusMajor
0680 063a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ParusMajor
ParusMajor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl