Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

ParusMajor
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
ParusMajor
7670 6e11 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 12 2020

ParusMajor
8632 edd1
Reposted fromchocoway chocoway viazrytabania zrytabania
ParusMajor
9499 c0c6 500
Reposted fromMacManus MacManus viazrytabania zrytabania
ParusMajor
0327 afc2 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

January 10 2020

ParusMajor

January 09 2020

ParusMajor
5512 6158 500
Reposted fromyannim yannim

January 06 2020

ParusMajor
1331 9158 500
Reposted fromnutt nutt

January 05 2020

ParusMajor
0081 749a 500
Reposted fromcvx cvx
ParusMajor
9991 9f7b 500
Reposted fromphilipp philipp

January 04 2020

ParusMajor
ParusMajor

December 29 2019

ParusMajor
ParusMajor
2233 bfff 500
Reposted fromnulaine nulaine
ParusMajor
2282 d178 500
Reposted fromnulaine nulaine
ParusMajor
2156 0dd5
Reposted fromrubinek rubinek

December 28 2019

ParusMajor
Tyle jeszcze trzeba zrobić. W tyle drzwi zapukać. Pozamykać stare złości. Usta wyrzucić z gniewem, a na ich miejsce wstawić nowe - pełne dobroci i mądrości. Wybaczyć trzeba złe dzieje, złe sny, źle dobranych do siebie ludzi. Jeszcze. I popatrzeć w dobre oczy. Ze wzruszeniem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 27 2019

ParusMajor
Reposted fromSilentRule SilentRule
ParusMajor
0514 6443
Reposted fromparrtyzant parrtyzant

December 24 2019

ParusMajor
8035 5c65 500
Reposted fromSilentRule SilentRule
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl